Bezpečnosť je pre nás prvoradá. Aktívne sledujeme situáciu ohľadom koronavírusu (COVID-19) a príjmame opatrenia, ktoré si môžete prečítať TU.

Odpovedáme každému do 72 hodín!

Publikované článkyČlánok
23. septembra 2016

Vstup na nový trh – Srbsko

800_534_9qpfj86vgpd1m34k9j2jpivak5_5576e41fc5b84

Skupina Express People sa rozrástla o ďalšiu destináciu. V srbskom Novom Sade sme založili EXPRESS PEOPLE DOO. Spoločnosť už od svojho začiatku získala podporu slovenskej ambasády. Okrem Nového Sadu máme pobočku aj v Báčskom Petrovci. Všetci vrelo privítali naše aktivity, čo pre nás predstavuje obrovskú výzvu na uplatnenie.

Aj na základe týchto udalostí sa Express People stalo platným členom slovensko-srbskej komory, ktorá funguje v Bratislave a Novom Sade a jej cieľom je prepájanie a podpora aktivít slovenských firiem pôsobiacich v Srbsku.

Do momentálneho štvorlístka trhov, kde Express People pôsobí a vyberá nových zamestnancov, nebol na európskej mape pracovných trhov výber Srbska náhodný. Prameni z viacerých geografických, historických i ekonomických súvislosti. Z geografických a historických je to najmä blízkosť Slovenska a presťahovanie Slovákov Máriou Teréziou do Srbska v 18. storočí. Ďalšími nie menej významnými ekonomickými predpokladmi vstupu na srbský trh je vysoká nezamestnanosť, nižšie mzdové očakávanie, ako aj slovenská podpora v snahách Srbska vstúpiť do Európskej Únie. Hlavnými cieľmi, ku ktorým sa upiera náš zreteľ je vytvorenie stabilného zdroja, ktorý pokryje celé Srbské územie od Vojvodiny až po juh k mestu Niš. Srbský trh sa pre nás priaznivo otvára aj na základe výdatnej kooperácie so slovenskou ambasádou. Iniciatívne nás podporujú miestne samosprávy, najvyššie autority štátnej správy a rovnako aj zástupcovia školstva.

Zdieľať na Facebooku

Pokračujte v čítaní